Upeņu stādi

Upeņu stādu izvēle

Ierīkojot komercdārzu, upeņu stādi ir jāizvēlas ļoti pārdomāti, jo no tiem būs atkarīgas ogu ražas un jūsu ienākumi turpmākos 10-15 gadus. Galvenie faktori, kam būtu jāpievērš uzmanība:

  • Stādus iegādāties tikai no VAAD sertificētām stādaudzētavām un ar augu pasēm. Augu pase apstiprina, ka VAAD speciālists vismaz trīs reizes gadā ir apsekojis gan mātes augu tīrumus, no kuriem ir pavairoti jūsu upeņu stādi, gan pašus stādus to augšanas procesā. Apsekošanas gaitā speciālists raugās, lai augi neslimotu, būtu veselīgi un spēcīgi, kā arī fiksē stādu daudzumu, kas paņemts no apsekotā mātes augu tīruma.
  • Šķirnes sertifikāts tām šķirnēm, kurām tas nepieciešams, ir obligāts. Pagaidām Latvijā tādas šķirnes ir Tisel un Ruben, kuras var iegādāties tikai mūsu stādaudzētavā. Sertifikāts garantē šķirnes tīrību un tās tehnoloģiskās īpašības. Vairāk par šķirnēm uzziniet sadaļā "Upeņu šķirnes".
  • Visizdevīgāk ir iegādāties  1-gadīgus upeņu stādus. Viena gada laikā tie jau ir pietiekoši nobrieduši, lai tiktu izstādīti komercdārzā, un to cena ir viszemākā. Protams, var pirkt arī 2-gadīgus stādus, taču to cena, visdrīzākais, būs vismaz par 40% augstāka.
  • Izmantojiet ES fondu līdzfinansējumu komercdārza ierīkošanai, tai skaitā upeņu stādu iegādei. Tas ir robežās no 40%-80%, atkarībā no fondu aktivitātes veida. Jautājiet mums!

Attēlā: Mūsu stādaudzētavā izaudzēti šķirnes Titania 1-gadīgi upeņu stādi.
Redzam spēcīgu sakņu sistēmu, kas nodrošinās labu ieaugšanos jaunajā upeņu komercdārzā.

Par upeņu stādu iegādi uzziniet vairāk sadaļā Upeņu stādi.


Upeņu šķirnes izvēle

Pareizai upeņu šķirnes izvēlei ir izšķiroša nozīme, lai uzņēmējdarbība būtu veiksmīga. Izvēloties šķirnes, jāņem vērā sekojoši faktori:

  • Mehanizētai vākšanai vai vākšanai ar rokām. Mehanizētai vākšanai ir piemērotas upeņu šķirnes, kurām krūms aug stāvs un zari neizkaras uz malām. Tādas upeņu šķirnes ir Titania, Triton, Zagadka, Tisel, Tiben, Ruben, Ben Alder, Ben Lomond un citas.
  • Ienākšanās laiks. Upeņu vākšanas laiks parasti ir ap 10 dienām - no brīža, kad oga ir gatava, līdz brīdim, kad tā nobirst no zara. Ja komercdārzs ir liels, tad šajās 10 dienās var nepaspēt novākt visu platību, un ogas nobirst. Tādā gadījumā stāda dažādas šķirnes, kas nogatavojas dažādos laikos. Tādējādi, novākšanas laiku var pagarināt līdz pat 25-30 dienām. Piemēram, stādīt secīgi: agro upeņu šķirni Tisel (ienākas ap 5. jūliju), vidēji agro Titania (ienākas ap 15. jūliju) un vēlo šķirni Ruben (ienākas ap 25. jūliju).
  • Ražība Latvijas apstākļos. Jāatzīst, ka Latvijā nav veikti pētījumi par upeņu ražību komercdārzos, taču nelielos dārzos pētījumus ir veikuši Latvijas zinātnieki. Tomēr komercdārziem piemēroto šķirņu ražību iesakām izvērtēt, par pamatu ņemot Polijas vai Lielbritānijas zinātnisko institūtu pētījumus.
  • Noturība pret slimībām un insektiem. Latvijā pagaidām vēl nav izplatītas tik daudz upeņu slimības un kaitēkļi, kā tas ir rietumeiropas valstīs. Tas ir tāpēc, ka mūsu zemē nav tik attīstīta intensīva upeņu audzēšana. Tomēr tas pakāpeniski mainās, un upeņu audzētājiem ir jābūt gataviem. Latvijas apstākļos visizplatītākie insekti ir Pumpura ērce un Stiklspārnis. Ir zināma tikai viena šķirne, kura ir pilnībā noturīga pret Pumpura ērci, tā ir Titania.

Katras upeņu šķirnes detalizētu aprakstu atradīsiet sadaļā Upeņu stādi.

Copyright © 2018 SIA Krogzeme

 .