Augu pases upeņu stādiem

Kas ir augu pase?

Augu pase ir dokuments, kas apliecina ka pavairojamais materiāls ir pārbaudīts, brīvs no kaitīgajiem organismiem un atbilst kvalitātes prasībām. Augu pases izsniedz Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Augu karantīnas departaments.

Kādos gadījumos upeņu stādiem nepieciešama augu pase?

Augu pasi pievieno vienai stādu partijai, ko realizē vienam pircējam. Upeņu stādiem tā ir nepieciešama, ja tos paredzēts:

  • stādīt komercdārzā,
  • realizēt profesionālam audzētājam tālākai pavairojamā materiāla audzēšanai,
  • realizēt vairumtirgotājam, kurš tos realizē tālāk.

Kas var iegūt augu pasi?

Augu pasi var iegūt stādaudzētava, kas reģistrēta Fitosanitārai kontrolei pakļauto augu reģistrā VAAD Augu karantīnas departamentā un, kuras izaudzētie stādi ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīti, brīvi no kaitīgajiem organismiem un atbilst kvalitātes prasībām. Ja atbilstības pārbaudē tiek konstatēts, ka stādi neatbilst prasībām, tad augu pase netiek izsniegta.

Kādas ir stādu pārbaudes?

Pārbaudes veic VAAD speciālists. Upeņu stādiem jāveic 3 atbilstības pārbaudes veģetācijas periodā, lai konstatētu kaitīgo organismu izplatību. Pēdējā atbilstības pārbaude jāveic pirms materiāla realizācijas, lai stādaudzētava saņemtu lēmumu par augu pases izsniegšanu.

Zināšanai!

Augu pase stādu pircējam garantē, ka tie atbilst noteiktajiem kvalitātes rādītājiem, kas ir vienoti visā Eiropas Savienībā.

Informācija sagatavota, izmantojot VAAD oficiālo informāciju, kas pieejama www.vaad.gov.lv.

SIA KROGZEME ražotie upeņu stādi tiek realizēti tikai ar augu pasēm un atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām.